ناهید نعمتی کوتنائی

ناهید نعمتی کوتنائی

4.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.7

نمره

4.7

امتحان

3.7

اخلاق

4.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آب شناسی

شهرسازی

مهندسی شهرسازی

اطلاعات تماس