ناهید نعمتی کوتنائی

استاد ناهید نعمتی کوتنائی

4.4 (3 ارزیابی) استاد تایید شده

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.7

نمره

4.7

امتحان

3.7

اخلاق

4.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • آب شناسی
  • شهرسازی
  • مهندسی شهرسازی
ثبت نام اساتید