محمدحسن کاشفی

محمدحسن کاشفی

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

3.7

امتحان

2.3

اخلاق

4

میانگین نمره

15.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسى برق