محمدحسن کاشفی

استاد محمدحسن کاشفی

3 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

3.3

امتحان

2.3

اخلاق

4

میانگین نمره

15.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسى برق
  • مهندسی برق
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید