--}} محمدرضا اسماعیلی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
محمدرضا اسماعیلی

محمدرضا اسماعیلی

0 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

0

نمره

0

امتحان

0

اخلاق

0

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی