اسحق عامری سیاهوئی

اسحق عامری سیاهوئی

4.6 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.3

نمره

4.8

امتحان

4.4

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسى پزشكى

مهندسی برق قدرت

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد اسحق عامری سیاهوئی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.