اسحق عامری سیاهوئی

استاد اسحق عامری سیاهوئی

4.6 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.3

نمره

4.8

امتحان

4.4

اخلاق

4.8

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسى پزشكى
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید