امیر امیرآبادی زواره مفرد

امیر امیرآبادی زواره مفرد

4.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.7

نمره

4

امتحان

4.7

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بی حضورغیاب و باتدریس عالی، یک امتحان بسیار راحت گرفت در کنار یک پروژه ی بسیار راحت که منجر شد به نمره 20 در درس fpga


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی امیر امیرآبادی زواره مفرد در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد امیر امیرآبادی زواره مفرد را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.