فرخ حجت کاشانی

استاد فرخ حجت کاشانی

2 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

0

نمره

4

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • برق - مهندسی مخابرات
ثبت نام اساتید