علیرضا ملکی جوان

استاد علیرضا ملکی جوان

2.1 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

1.8

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • برق - مهندسی مخابرات
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید