علیرضا ملکی جوان

علیرضا ملکی جوان

2.1 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

1.8

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق قدرت