سیدجلیل شاهری لنگرودی

سیدجلیل شاهری لنگرودی

4.5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.7

نمره

3.7

امتحان

4.7

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عشقهههه


رشته های مرتبط

حسابداری

شیمی تجزیه

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سیدجلیل شاهری لنگرودی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدجلیل شاهری لنگرودی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.