سیدجلیل شاهری لنگرودی

سیدجلیل شاهری لنگرودی

4.5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.7

نمره

3.7

امتحان

4.7

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عشقهههه

1397

رشته های مرتبط

حسابداری

شیمی تجزیه

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سیدجلیل شاهری لنگرودی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدجلیل شاهری لنگرودی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.