سیما محمدزاده موید

سیما محمدزاده موید

3.5 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.5

امتحان

3.5

اخلاق

3.8

میانگین نمره

16

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

روان شناسی مشاوره ای

مدیریت بازرگانی

مهندسی کامپیوتر

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سیما محمدزاده موید در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیما محمدزاده موید را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.