علی اکبر حدادی هرندی

علی اکبر حدادی هرندی

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

2.7

امتحان

3.3

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

راهنما و مشاور خوبی هستند و نظرات آینده نگرانه ای ارائه می دهند. تلاش شان بجای کسب نمره بر فهم و درک منطق و کاربرد مفاهیم است


برای شخصیت دانشجو ارزش قایل است. سعی می کند تا درس را متوجه نشدیم مبحث جدیدی تدریس نکند. بیشتر بر کاربرد مفاهیم درس در مدیریت تاکید دارد. سوالات امتحان هم از مطالب تدریس شده است.


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی علی اکبر حدادی هرندی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد علی اکبر حدادی هرندی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.