غلامرضا حیدری کرد زنگنه

استاد غلامرضا حیدری کرد زنگنه

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر
ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی غلامرضا حیدری کرد زنگنه در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد غلامرضا حیدری کرد زنگنه را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.