مصطفی کنگانی

مصطفی کنگانی

4.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.5

نمره

4.5

امتحان

4.5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

رو حضور غیاب حساس نیست استاد عالییه همه جوره


رشته های مرتبط

حسابداری