معصومه لطیفی بنماران

معصومه لطیفی بنماران

3.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

2.7

امتحان

3.7

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

از لحاظ نمره زیاد سخت گیر نیست نمونه سوالاتی را برای نمونه داد درس بصورت ارایه کلاسی در کارشناسی ارشد بود اخلاق گه گاهی عصبی میشد


رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی معصومه لطیفی بنماران در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد معصومه لطیفی بنماران را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.