منصوره ثابت زاده

استاد منصوره ثابت زاده

3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3.2

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بی نظیره تو کلاسش حوصله ادم سرنمیره و لذت میبره

سال 1397

رشته های مرتبط

  • ترجمه
  • مدیریت بازرگانی
ثبت نام اساتید