منصوره ثابت زاده

منصوره ثابت زاده

3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3.2

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بی نظیره تو کلاسش حوصله ادم سرنمیره و لذت میبره


رشته های مرتبط

ترجمه

مدیریت بازرگانی