مهدی بنی اسدی

مهدی بنی اسدی

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

18.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشون یکی از بهترین استادان دانشگاه بوده و بسیار با شخصیت، مسلط به تدریس و استاد با اخلاقی است.

1401

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی