مهشید شاهچرا

مهشید شاهچرا

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

عالیه


رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت ریسک و بیمه

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی مهشید شاهچرا در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مهشید شاهچرا را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.