ولی اله برنگی طالقانی

ولی اله برنگی طالقانی

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خیلی خیلی استاد خوبی هستن

1398

رشته های مرتبط

حسابداری

اقتصاد

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی ولی اله برنگی طالقانی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد ولی اله برنگی طالقانی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.