چنگیز والمحمدی امامچائی

چنگیز والمحمدی امامچائی

1.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت صنعتی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی چنگیز والمحمدی امامچائی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد چنگیز والمحمدی امامچائی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.