عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

استاد عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

1.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1.3

امتحان

3.3

اخلاق

1.3

میانگین نمره

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی عباس اکبرپورنیک قلب رشتی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد عباس اکبرپورنیک قلب رشتی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.