--}} امیرحسین بانگیان تبریزی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
امیرحسین بانگیان تبریزی

امیرحسین بانگیان تبریزی

4.2 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.2

نمره

4.2

امتحان

4.2

اخلاق

4.2

میانگین نمره

3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

از هر نظر استاد خیلی خوبیه

1398

خیلی عالی حتما پیشنهاد به اخذ درس باهاش میشه

1398

رشته های مرتبط

مهندسي نفت

مهندسی نفت

مهندسی معدن