امیرحسین بانگیان تبریزی

امیرحسین بانگیان تبریزی

5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

از هر نظر استاد خیلی خوبیه


خیلی عالی حتما پیشنهاد به اخذ درس باهاش میشه


کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی امیرحسین بانگیان تبریزی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد امیرحسین بانگیان تبریزی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.