امیرحسین بانگیان تبریزی

امیرحسین بانگیان تبریزی

4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

از هر نظر استاد خیلی خوبیه


خیلی عالی حتما پیشنهاد به اخذ درس باهاش میشه


رشته های مرتبط

مهندسی معدن

مهندسی نفت

مهندسي نفت