محمد باکوئی

محمد باکوئی

3.7 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3

امتحان

3.4

اخلاق

4.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی برق الکترونیک

مدیریت صنعتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی