محمد باکوئی

استاد محمد باکوئی

3.7 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.8

نمره

3

امتحان

3.4

اخلاق

4.4

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی برق الکترونیک
  • مدیریت صنعتی
  • تربیت بدنی و علوم ورزشی
ثبت نام اساتید