ساینا بهمنی

ساینا بهمنی

3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.3

نمره

3.3

امتحان

3.3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

شهرسازی

مهندسی پزشکی

مهندسی شهرسازی

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی ساینا بهمنی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد ساینا بهمنی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.