ایرج جزیرِیان

ایرج جزیرِیان

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

1

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی عمران

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی ایرج جزیرِیان در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد ایرج جزیرِیان را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.