سیدسعید همامی

سیدسعید همامی

1.5 (15 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1.3

امتحان

1.7

اخلاق

1.5

میانگین نمره

5.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

شیمی تجزیه

مهندسی برق

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

شیمی کاربردی

مهندسی انرژی

مهندسی طراحی فرآیند نفت

مهندسی پزشکی بیو

مهندسی یه چیزی

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدسعید همامی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.