پگاه جعفری حقیقت پور

پگاه جعفری حقیقت پور

4.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.5

امتحان

5

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

عالی

1397

رشته های مرتبط

مهندسی عمران