مسعود ابراهیمی

استاد مسعود ابراهیمی

2.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.7

نمره

1.7

امتحان

2.3

اخلاق

3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید