مسعود ابراهیمی

مسعود ابراهیمی

2.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

1.7

امتحان

2.3

اخلاق

3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر