محمدحسن جلال الدین ابیانه

محمدحسن جلال الدین ابیانه

0.9 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.8

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

0.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استاد فوق العاده تو مخی ای هست


رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی پزشکی