شاهرخ حسینی هاشمی

شاهرخ حسینی هاشمی

3.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد خوبیه خیلی پیر اخلاقش لاتی سر کلاس باید ساکت و آروم بشینی سر جات

1398

رشته های مرتبط

مهندسی عمران