فاطمه حسین زاده

استاد فاطمه حسین زاده

2.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1

نمره

5

امتحان

3

اخلاق

1

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید