سیدمهدی خرسندی جو

سیدمهدی خرسندی جو

2.9 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2.8

امتحان

3

اخلاق

3.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بسیار با اخلاق با دانش بالا دلسوز یکی از بهترین ها


رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک