سیدمهدی خرسندی جو

سیدمهدی خرسندی جو

3.4 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.3

امتحان

3.1

اخلاق

4

میانگین نمره

19.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد خوب است خوب تدریس میکند و تمرین میدهد و تمرین او زیاد است

1401

یکی از بهترین بهترین بهترین استادا دلسوز درس دادن عالی با حوصله با اخلاق

1401

بسیار با اخلاق با دانش بالا دلسوز یکی از بهترین ها

1399

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

مهندسی خودرو