سیدمهدی خرسندی جو

استاد سیدمهدی خرسندی جو

3.5 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

3.4

امتحان

3.1

اخلاق

4.1

میانگین نمره

17.9

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد خوب است خوب تدریس میکند و تمرین میدهد و تمرین او زیاد است

سال 1401

یکی از بهترین بهترین بهترین استادا دلسوز درس دادن عالی با حوصله با اخلاق

سال 1401

بسیار با اخلاق با دانش بالا دلسوز یکی از بهترین ها

سال 1399

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی خودرو
ثبت نام اساتید