غلامرضا دهبد

غلامرضا دهبد

3.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.9

نمره

3.6

امتحان

4

اخلاق

3.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی نفت

زبان و ادبیات فارسی