مصطفی فیض

مصطفی فیض

4.1 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

4

امتحان

4.1

اخلاق

3.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خدا بیامرزش


در یک عبارت عالیه


رشته های مرتبط

اقتصاد آزمایشی

مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار