محسن ذوقی

محسن ذوقی

1.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

0.7

نمره

4

امتحان

1.2

اخلاق

1.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آب شناسی

مهندسی مکانیک

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محسن ذوقی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.