محسن ذوقی

استاد محسن ذوقی

1.7 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.8

نمره

3.6

امتحان

1.1

اخلاق

1.3

میانه نمرات

9

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
  • آب شناسی
  • روان شناسی
ثبت نام اساتید