#مهسا_امینی
مریم رضایی فر

مریم رضایی فر

1.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

0.7

امتحان

0.7

اخلاق

2.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

نقشه کشی

شیمی کاربردی