مریم رضایی فر

مریم رضایی فر

1.2 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

0.8

امتحان

0.8

اخلاق

2

میانگین نمره

12

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

نقشه کشی

شیمی کاربردی

مهندسی نقشه برداری