سید علی اکبر سالاری

استاد سید علی اکبر سالاری

1.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

2

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

1.5

میانه نمرات

9.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • حسابداری
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
ثبت نام اساتید