محمودرضا سیاوشی

استاد محمودرضا سیاوشی

3.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

3.5

امتحان

4.5

اخلاق

3.5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

استادیه که خیلی به دانشجو گیر نیست و همیشه نیم ساعت دیر سر جلسه حاضر میشه ولی باز استاد خوبیه.

سال 1398

رشته های مرتبط

  • آب شناسی
  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید