حوریه شاه حسینی

حوریه شاه حسینی

4.3 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.2

نمره

4.2

امتحان

4.2

اخلاق

4.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد باسوادی است و به یادگیری و افزایش سواد دانشجویان در موارد جدید اهمیت می دهد

1401

خیلی استاد با شعور و خوش اخلاقیه کلاساشم 1 ساعت بیشتر نیست امتحانشم دقیقا عین تستای کتاب بود .من با ایشون 19.5 شدم

1398

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار