مریم شاکری

مریم شاکری

4.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

نقشه نگاری

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی مریم شاکری در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مریم شاکری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.