حسین شریفی پور

حسین شریفی پور

3.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

4.5

امتحان

3.5

اخلاق

4.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار