سیدعبدالرزاق طاهائی

استاد سیدعبدالرزاق طاهائی

3.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

5

نمره

2

امتحان

2.5

اخلاق

3.5

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید