--}} سیدعبدالرزاق طاهائی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
سیدعبدالرزاق طاهائی

سیدعبدالرزاق طاهائی

3.3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

5

نمره

2

امتحان

2.5

اخلاق

3.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک