علیرضا عابدینی

علیرضا عابدینی

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

4

امتحان

3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

کلاس خوبی داره ولی اگه غیبت کنین افتادین

1397

رشته های مرتبط

مهندسی نفت