غلامرضا عسکری شاهرخ آبادی

استاد غلامرضا عسکری شاهرخ آبادی

2.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3

نمره

3

امتحان

1

اخلاق

3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید