مهدی علی سلطانی

مهدی علی سلطانی

3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

4

امتحان

2

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات