حامد فرنقی زاد

استاد حامد فرنقی زاد

3.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

3.6

امتحان

2.6

اخلاق

4.2

میانه نمرات

12.5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • برق - مهندسی مخابرات
  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید