حامد فرنقی زاد

حامد فرنقی زاد

3.4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.2

نمره

3.6

امتحان

2.6

اخلاق

4.2

میانگین نمره

12.5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی پزشکی