حامد فرنقی زاد

حامد فرنقی زاد

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

4.3

امتحان

2.8

اخلاق

4.5

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

برق - مهندسی مخابرات