یوسف قنبری

استاد یوسف قنبری

0.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

0

امتحان

0

اخلاق

0

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

اصلا برنداريد

سال 1397

رشته های مرتبط

  • مهندسی نفت
ثبت نام اساتید