شهرام متقیانی

شهرام متقیانی

3.6 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.1

نمره

4.1

امتحان

3.7

اخلاق

3.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

نقشه نگاری