--}} حسینعلی مجلسی فرد - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
حسینعلی مجلسی فرد

حسینعلی مجلسی فرد

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات