محدثه اسحق نیموری

استاد محدثه اسحق نیموری

3.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

5

امتحان

3

اخلاق

4

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید