جواد کرمدل

جواد کرمدل

2.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

1.7

امتحان

2

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بیشتر با دخترها سازگاری داره. جزوه از روی پاورپورنت میگه که عینا میخونه از روش. اصلاح امتحان هم بگیر نگیر داره. خوب درس نمیده


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت