جواد کرمدل

جواد کرمدل

1.9 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

1.5

امتحان

1.8

اخلاق

2.5

میانگین نمره

14

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بیشتر با دخترها سازگاری داره. جزوه از روی پاورپورنت میگه که عینا میخونه از روش. اصلاح امتحان هم بگیر نگیر داره. خوب درس نمیده


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت

electrical engineering