محمد مرداد

محمد مرداد

3.7 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.4

نمره

3.4

امتحان

3.2

اخلاق

3.6

میانگین نمره

13.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسى برق

مهندسی نقشه برداری