محمد مرداد

محمد مرداد

3.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

2.7

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

مهندسى برق