محمد مرداد

محمد مرداد

3.4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

3

امتحان

2.8

اخلاق

3.5

میانگین نمره

13.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق

مهندسى برق

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی نقشه برداری

شیمی کاربردی